Personalni Treninzi

Šta je personalni trening?

Od momneta kada je prvi put implementiran Personlni Trening kao usluga kotira vrlo visoko kao jedan od najpouzdanijih načina u realizaciji zacrtanog trening plana bilo pojednica, što je najčešći slučaj, bilo manjih grupa, maksimalno do 5 osoba. Pronaći slobodnog vremena za sebe i fizičku aktivnost u današnjem nimalo toleratnom socijalnom okruženju i moru svakodnevnih obaveza predstavlja gotovo nezamislivu činjenicu. Biti siguran da dato vam vreme koristite efektno i iznad svega racionalno danas jeimperativ svakog pojedinca. Redovan odlazak u centre za vežbanje, održavanje visokg nivoa motivacije, predan trening uz održavanje visokog inteziteta izvođenja vežbi, stalni monitoring nad rezultatima za velik broj ljudi prestavlja pretežak zadatak. Svakako da izborom personalnog treninga kao načina za organizaciju svog vežbanja uz talni nadzor personalnog trenera kao centralne figure u tom ambijentu razrešavamo sve pomenute probleme.

Ko je personalni trener?

Osoba koja će vam pomoći da na najefektiniji način iskoristite dato vam vreme za trening, održi vam visok nivo lične motivacije sve vreme dok vežbate, analizira sa vama vaš napredak i u zavisnosti od postignutih rezultata i zacrtanih ciljeva za ubuduće redizajnira vaš dotadašnji program vežbanja. Kao rezultat svih ovih aktivnosti osobe koja je angažovala personalnog trtenera za očekivati je konstatan napredak na planu psiho-fizičkih promena planiranih vežbanjem kao i dostižnost svih prethodno realno zacrtnaih ciljeva.

Personalni trener filozofija - Kako ga prepoznati?

Personalni trener kao LIDER

Osoba koja sveobuhvatno zna i može da korsiti sve raspoložive sosptvene kapacitete kao i kapacitete klijenta sa kojim radi. Filozofija kojom se vodi vrsan strucnjak iz ove oblasti je prilicno kompleksna i mora da obuhvata mnoge elemente. Svi ovi elementi su u jakoj interakciji a odsustvo bilo kog od njih narušice preko potreban sklad. Nabrojmo neke od njih.

LIDER treba da zna da:

- napravi vezu izmedu teorijskog i prakticnog znanja

- prikaže dostignuca na licnom primeru

- odabere pravo objašnjenje

- pokaže strpljenje

- ima sposobnost da uvidi svoje greške, otkloni ih a zatim ih prihvati kao deo soptvenog iskustva

- drži data obecanja

- u odnosu sa klijentima bude iskren, otvoren, predusetljiv i skroman

- ne kritikuje po svaku cenu klijente koji ne žele da prihvate njegov stav

- zna kad je pravo vreme za asistenciju i pomoc

- uvek je spreman da reaguje

Lista je duga no prilikom izbora trenera nikako ne smete praviti kompromise u pogledu njihovih neizostavnih kvaliteta kao što su:

Personalni trener lider …

- zna koliko zna i pozna sebe i svoje potencijale

- ima viziju i strast za posao kojim se bavi

- prihvata rizike i izazove

- ima razvijen osecaj za komunikaciju

- stalno prati vaš progres i meri rezultate

Personalni trener kao MODEL

Osoba sa kojom se u potpunosti imate indetifikovati tokom trenažnog procesa. Svojim gestom ovaj tip trenera nikada vas nece tretirati na nacin kako to ne bi voleo da njemu neko drugi radi. Klijent mu je prva, najveca i jedina odgovornost! Personalni trener iznad svega mora da poseduje veštine jednog vrsnog pedagoga kako bi na što uspešniji nacin umeo da prenese na vas sve potrebno znanje u cilju realizacije zacrtanih ciljeva. Prva i osnovna misija je pomoci klijentu da razume. Druga je, voditi klijenta u pravcu potrage za izvorima licne motivacije. Treca, licnom harizmom inspirisati klijenta da poželi isto što i trener. Cetvrta, jak monitoring i stalna kooperacija na relaciji klijent-trener.

Personalni trener kao VODIČ

Tokom procesa veažbanja bez obzira na ranije iskustvo, bilo ono manje ili vece, personalni trener ima zadatak da vas sigurno provede kroz sve elemente vežbanja unutar pojedinacno planiranih vežbi koje se imaju izvesti. Ovo vodstvo ne prestaje sve do momenta kada klijent u potpunosti ne ovlada pokretima i ne dovede ih do perfekcije.Pored ovog bitnog detalja Personalni Trener mora biti vaš Vodic i kroz sve pratece elemente jednog treninga. Ovo se prvenstveno odnosi na savete iz oblasti ishrane koja u velikoj meri utice na postignute rezultate. Njih prate saveti iz oblasti suplementacije i dodataka ishrani, opšte fizicke kulture, negovanja tela, izbora odece za trening, upotrebe tehnickih pomagala kao što su pulsmetri i sl. Sada verovatno očekujete da sve izreceno treba i mora da pomogne u odgovoru na pitanje kako to onda izgleda IDEALAN TRENER? Da bi smo u potpunosti razrešili ovu dilemu u tu svrhu citiracu misao g. Petra Celika, koji je to vrlo lepo, sažeto i u svom prepoznatljivom duhu pisane reci objasnio:“Što se tice trenera, pitanje je može li on drugome pomoci da taj postane ono što je trener želeo, pa sam to nije uspeo. Ili, ako kažemo, trener to nije ni želeo, onda se postavlja pitanje: “Šta je uopšte želeo?” Svi znamo da se u školi sve to ne može nauciti. A, gde onda može? U Teretani(!), ali samo onda, ako si to i sam radio.” U situaciji kada se konacno opredelite za trenera nužno je izabrati i prostor u kome cete realizovati plan vežnbanja. Ne zaboravite cinjenicu da birate onaj klub koji mora biti orijentisan prema nekoj ciljnoj grupi i to ne bilo kojoj vec onoj vašoj. U tom smislu vežbaci treba da znaju šta na kom mestu u smislu usluga mogu očekivati. Kada kazem “usluga”, ne mislim samo na opremu vec ponajpre na izbor strucnog lica-trenera, ili ste vi od onih koji misle da ce biti najbolje ošišan u najlepšem frizerskom salonu?”

PERSONALNI TRENER – Zadaci

Jedan od važnijih detalja u radu sa klijentima je potreba trenera da razume šta je njegov posao a šta klijent mora uciniti sam. Više je nego ocito da Personalni Trener treba da bude svojevrsni vodic kroz plan vežbanja ali nikako i osoba koja ce trenirati umesto klijenta. To klijent mora uraditi sam!

Od Personalnog Trenera se očekuje da:

- kreira individualni tip treninga koji ce dati rezultate

- poseduje potrebno zananje iz fiziologije, anatomije, psihologije, pedagogije, nutricionizma, teorije i metodike sportskog treninga

- zna objasniti svaki motoricki pokret sa aspekta anatomije

- zna ujediniti mentalnu i fizicku dimenziju vežbanja

- sve vreme tokom vezbanja prikuplja i analizira informacije

- pozna svoje i granice klijenta

- poštuje individualnost i privatnost informacija klijenta

Nacin rada i ponašanja Personalnog Trenera neposredno pre, za vreme i posle treninga unutar bliskog odnosa sa klijentom je deo poslovne tajne svakog od njih i oni vam to nece odmah u prvom susretu otkriti. Za te informacije morate uci u poslovni aranžman na duže veme ne bi li do kraja dosegnuli i tu dimenziju.

PERSONALNI TRENING - Koncept

Rad uz Personalnog Trenera pomoci ce vam pre svega da za početak otklonite sve nepoželjne proizvoljnosti unutar vašeg tretning plana a zatim sigurno i najbrže moguce dostignete svoje ciljeve. Prethodno potrebno je realizovati nekoliko važnih koraka.

Korak 1: KONSULTACIJE

Ovo podrazemava postupak prikupljanja informacija o klijentu. Sve potrebne informacije na osnovu kojih se pristupa dizajniranju individualog programa poželjno je započeti vec tokom prvog susreta, tacnije na prvim konsultacijama. Jedan od prakticnijih nacina da realizujemo ovaj zadatak je da klijent ispuni, posebno za tu priliku, napravljen upitnik i da na postavljena pitanja odgovori maksimalno iskreno. Takode, potrebno je upoznati klijenta da su svi dati podaci poverljivi i da iskljucivo mogu biti korišceni na relaciji trener–klijent.

Korak 2: LEKARSKI PREGLED

U cilju sigurnosti klijenta a pod okriljem vlastite odgovornosti pre bilo kog početka vežbanja neophodno je da klijent napravi lekarski pregled. Ovaj pregled treba da utvrdi sve moguce kontraindikacije trenažnog postupka u odnosu na trenutno zdrastveno stanje. U slucaju pojave bilo kojeg od faktora rizika jedini ispravan nacin je da se u dogovoru sa lekarom sastavi adekvatan trening program a zatim krene sa vežabanjem uz stalni monitoring onih najugroženijih parametara. U slucaju pojave neregularnih manifestacija tokom vežbanja (bol u grudima, mišicima, zglobovima, osecaj slabosti, vrtoglavica, grcevi, aritmije i sl.) istog trenutka potrebno je prekinuti fizicku aktivnost i konsultovati se sa trenerom a po potrebi i sa lekarom. Neki od najcešcih faktora rizika su: hipertenzija, povišen nivo triglicerida i holesterola u krvi, dijabetes, gojaznost, pušenje... Uz trenutno zdravstveno stanje potrebno je utvrditi porodicnu anamnezu u pogledu naslednih faktora i sklonosti odredeniom tipu oboljenja, eventualnim prethodnim hospitalizacijama prisustvo hronicne bolesti sa posebnim akcentom na nekoj od kardiovaskularnih oboljenja.

Korak 3: “LIFESTAYLE” ANALIZA

Tokom prvih konsultacija, ili na za to posebno odvojenom susretu, nephodno je razmotriti životne navike klijenta posebno one vezane za nacin ishrane, poslovne obaveze, dnevne aktivnosti, vreme za zabavu, odmor i sl. kako bi se na što efikasniji nacin uklonili ili barem za početak držali pod kontrolom svi oni negativni uticaji koji su delom i doveli klijenta u stanje loše fizicke forme i opšte telesne kondicije.

Korak 4: ODREÐIVANJE CILJEVA

Jedan od važnih ako i ne najvažnijih momenata na relaciji klijent-trener. Obicno u situaciji kada u samom startu ovi ciljevi nisu realno postavljeni uvek po pravilu bivaju predmet nesporazuma i sukoba. Iz ovog razloga važno je prethodno ih definisati u zajednickom dogovoru vrlo jasno i u skladu sa trenutnim fizickim stanjem klijenta. U tom smislu razlikovacemo Specificne, Merljive, Poželjne, Dostižne i Vremenski ogranicene . U užem smislu odredicemo tzv. Pametne ciljeve koji treba da budu primarni istovremeno i za klijenta i za trenera.

Korak 5: TESTIRANJE

Pitanja kao što su: Šta? Koliko? Zašto? Samo su neka od mnogih na koja trebamo dati odgovor kroz bateriju izvedenih testova. Svi ovi testovi su u funkciji odredivanja trenutnih fizickih, fizioloških, metabolickih, motorickih, psiholockih i dr. parametara bilo da su oni opšteg ili specificnog karaktera. Na rezultatima testiranja klijenta bazirce se planovi buduceg trenažnog pročesa, odrediti trening prioriteti, formulisati trening principi, dinamika i frekvenca treninga, obim i intezitet treninga, nacin ishrane, prateca suplementacija i dr.

Korak 6: PRVI TRENING

Kao kruna svih dotadašnjih analiza, testiranja, razgovora i dogovora na red dolazi prtakticni deo posla a to je trening. U ovoj tacki posao nikako nije završen do kraja vec zapravo on tu tek pocinje. U toku realizacije trenažnog procesa sve prethodne pripremne radnje dobijao svoj konacan oblik i u zavisnosti od dogadaja na terenu a oni su uvek takvi da se razlikuju od “teoretskog predvidanja”, javlja se potreba za dodatnim usaglašavanjem prethodno zacrtanih ciljeva.

Korak 7: DOKUMENTACIJA

Nakon prvog sprovedenog treninga kao i sa svakim sledecim Personalni Trener vodi uredno evidenciju o tome šta se radilo, koliko se radilo, kakvi su trenutni rezultati, prikupljajuci na taj nacin sve moguce korisne informacije ne bi li što lakše i efikasnije ostvario preko potreban monitoring nad dinamikom napretka klijenta.